Smart cities neboli inteligentní města jsou příkladem skloubení mnoha technologií směřujících ke zjednodušení fungování měst a k usnadnění života jeho obyvatel.

Již dnes mnoho obcí a měst využívá digitální technologie a principy inteligentních měst ke svému rozvoji. Může se jednat o relativně jednoduché aplikace, které však ušetří drahocenný čas, peníze i nervy všech zúčastněných – představte si, že byste napříč republikou mohli zaplatit parkování či jízdenku na MHD přes jednoduchou aplikaci, bezhotovostně a bezkontaktně stejně jako v klasickém kamenném obchodě.

Mnoho takovýchto aplikací již funguje. Jedním z našich úkolů je tyto projekty představovat veřejnosti a inspirovat tak další města a obce, aby úspěšné příklady následovaly. V roce 2017 bude pod záštitou koordinátora digitální agendy vyhlášen první ročník soutěže o nejlepší projekt Smart Cities.

Co všechno plánujeme k tématu Smart Cities?

Zdroj: Evropský parlament, Mapování smart cities v EU, 2014

Co všechno plánujeme k tématu Smart Cities?

Termín: 4Q 2016

Objeví-li se nový koncept, který nemá prozatím jasně definované mantinely jako Smart Cities, je diskuze o něm a hledání definičních znaků konceptu zcela stěžejní. Budeme proto spolupracovat s pracovní skupinou pro Smart Cities zřízenou pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Pravidelně se účastníme setkání pracovní skupiny pro Smart Cities, která byla založena na podzim 2016 pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Cílem skupiny je doplnění metodiky a propagace konceptu. Členy této odborné platformy jsou zástupci relevantních resortů a institucí, skupina bude zvát také zástupce měst, akademické obce a odborníky.

Termín: 1Q 2017

Chceme propagovat koncept Smart Cities a pozitivně motivovat města k větší aktivitě v této oblasti. Proto koordinátor vyhlásí soutěž v oblasti chytrých řešení, do které se budou moci přihlásit města napříč republikou.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Společně s O2 IT Services, Českou spořitelnou a agenturou DDeM jsme dne 1. února v rámci panelové diskuse vyhlásili soutěž s názvem Chytrá radnice, která je určena pro všechna města a obce v ČR, a která si klade za cíl ocenit úspěšné projekty v oblasti Smart Cities a také motivovat další města k zavádění tohoto konceptu. Prostřednictvím webových stránek chytra-radnice.cz nyní probíhá sběr přihlášek. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v září 2017 v rámci slavnostního večera v Lichtenštejnském paláci.

Termín: 2Q 2017

Chceme vytvořit přehledný návod pro města, která chtějí koncept realizovat, ale potřebují trochu pomoci a poradit. Metodika bude zaměřena na bezpečnostní rizika realizace konceptu, technologické trendy a možnosti využití technologických prvků, které zajistí větší bezpečnost obyvatel.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Probíhá komunikace mezi Úřadem vlády, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra. Je diskutovaná možnost doplnit stávající dokument „Metodika konceptu inteligentních měst“, kterou vydalo v roce 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj o problematiku věnující se bezpečnostním rizikům.