Sdílím, sdílíš, sdílíme… online platformy a celý koncept sdílené ekonomiky, jak již sám název napovídá, je postaven na sdílení, a to prakticky čehokoliv. Tento systém umožňuje efektivněji využít to, co již vlastníte, ale plně nevyužíváte (byt či auto), či směnit to, co již nepotřebujete.

Rozvoj digitálních technologií a rozšíření přístupu k internetu vedlo ke vzniku mnoha nových a inovativních služeb tzv. peer-to-peer ekonomiky, tedy ekonomiky, kdy služby mezi sebou sdílí uživatelé bez prostředníka. Tyto služby poskytované skrze digitální platformy (jakási digitální tržiště) rychle reagují na potřeby jednotlivých zákazníků – internet a vývoj aplikací tak umožnil širokou individualizaci služeb.

Každý najde přesně to, co hledá. I v tom spočívá úspěch sdílené ekonomiky. Předpokládáme, že právě individualizace služeb bude hrát v budoucnu významnou roli a bude mít zásadní vliv na náš ekonomický růst a další rozvoj inovací. Jak vyplývá z grafu, již nyní jsou platformy využívány

Sdílená ekonomika a platformy nejsou nyní jen jednou z českých priorit v rámci koordinaci digitální agendy, intenzivně se jimi zabývají i ostatní členské státy Evropské unie i EU samotná. Je nutné tyto nové modely vnímat jako příležitost, nicméně musíme vytvořit takové prostředí, kdy i tyto nové typy podnikání budou splňovat minimální standardy na fungování.

Jak se postavíme k novým výzvám, které před námi stojí a jaké jsou naše cíle?

Do jaké míry ovlivňují uvedené faktory Vaší účast na sdílené ekonomice? - procento "velmi ovlivněných" či "ovlivněných" oslovených

  • Šetří peníze
  • Šetří životní prostředí
  • Lehko přivydělané peníze
  • Pomáhá budovat komunity

Sílená ekonomika a online platformy

Termín: 3Q 2016

Sdílená ekonomika je relativně novým a zároveň rychle rostoucím fenoménem, k němuž je třeba zaujmout jednotnou pozici a stanovisko. Jako první předpoklad pro další debaty o sdílené ekonomice vnímáme vypracování právní analýzy, která se bude zabývat současným právním rámcem a jeho připraveností pro nové formy podnikání.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

V současné době probíhá dokončení právní analýzy. Součástí těchto prací je i zapracování doporučení a vstupů několika tematických setkání s partnery napříč státní správou, jakož i hospodářskými a sociálními partnery a jinými zainteresovanými subjekty. Analýza obsahuje příklady praxe ze zahraničí, jakož i možné modely dalšího vnitrostátního postupu a obecná doporučení. Zároveň budeme pokračovat v diskusi se sociální a hospodářskými partnery a resorty.

Termín: 2Q 2017

Sdílená ekonomika jako alternativa k tradičním formám obchodu představuje příležitost k nalezení nových prostředků růstu ekonomiky. V návaznosti na právní analýzu ke sdílené ekonomice tedy vypracujeme i ekonomickou analýzu, která by měla odpovědět na to, do jaké míry vytváří sdílená ekonomika novou přidanou hodnotu a jaký je v tomto její budoucí potenciál.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Analýza ekonomiky digitálních platforem bude vypracována v polovině roku 2017. V současné době probíhá sběr potřebných dat od zprostředkovatelů v rámci sdílené ekonomiky, tak tradičních poskytovatelů služeb. V rámci Technologické agentury ČR jsou v této věci realizovány dva výzkumné projekty.

Termín: průběžně

Sdílená ekonomika a online platformy jsou v současné době předmětem mnoha debat taktéž na evropské úrovni. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu se jich tedy budeme aktivně účastnit a budeme přenášet tyto poznatky do národní debaty.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Debata ke sdílené ekonomice a online platformám v rámci Evropské unie stále probíhá (např. na Radě pro konkurenceschopnost). Zároveň probíhají bilaterální konzultace s Evropskou komisí a vybranými zeměmi, v nichž je debata k tomuto tématu již dlouhodobější. V tomto směru je možné vyzdvihnout rovněž Pracovní skupinu Evropské komise, jejichž jednání se účastní Ministerstvo průmyslu a obchodu.