Kolik hesel máš, tolikrát jsi člověkem.

Digitální technologie se staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Sdílíme osobní i pracovní informace, které se však zároveň snažíme chránit před zneužitím. Se stále větší dostupností digitalizovaných služeb stoupá i nutnost obezřetnějšího přístupu ke sdílení informací a osobních údajů a jejich zabezpečení. Prakticky veškeré aplikace a elektronické služby po nás v dnešní době požadují osobní údaje, které služba následně spravuje. Kde a jak jsou zabezpečeny? Kdo k nim má přístup? Jak je využívá?

Moderní technologie umožňují využívat osobní údaje a chování online v nebývalém rozsahu. Běžní uživatelé často netuší, že prostřednictvím technologií lze snadno sledovat jejich pohyb v digitálním prostředí a jednoduše zacílit. Mysleli jste si, že je náhoda, že vám různé internetové stránky nabízí reklamu na letenky poté, co jste si prohlíželi zájezdy k moři? Bohužel lze tento pohyb v online prostředí zneužít i k nelegálním aktivitám. Proto představuje ochrana osobních údajů a bezpečnost témata, která nyní patří mezi klíčové prvky debaty o digitalizaci ekonomiky, a to nejen v rámci České republiky, ale i v rámci Evropské unie a dalších států.

Jak je možno vyčíst z grafu, ochranou osobních údajů a bezpečnosti digitálního prostředí se zabývají i uživatelé.

Jak chceme přispět k ochraně osobních údajů?

 

Důvěra a bezpečnost

Jaké máte obavy, když používáte internet například pro bankovnictví nebo nakupování on-line? Údaje uvedené v procentech.

ochrana udaju_v2

Obavy, že někdo zneužije Vaše osobní údaje
0
0
Obavy ohledně bezpečnosti on-line plateb
0
0
Upřednostnění provedení transakce osobně, např. protože si můžete prohlédnout produkt anebo se ohledně jen zeptat skutečné osoby
0
0
Obavy z neobdržení zboží nebo služby, kterou si kupujete on-line
0
0
Jiné
0
0
Žádné
0
0
Nevím
0
0

Zdroj: Evropská komise,  digitální scoreboard, 2015

Ochrana osobních údajů

Vzhledem k aktuálnosti tématu ochrany dat uspořádáme veřejnou debatu na toto téma.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Konference s názvem „GDPR: Výzva pro malé a střední podniky“ proběhla dne 18. května 2017 v prostorách Úřadu vlády. Uspořádal ji koordinátor digitální agendy ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Národním centrem pro digitální ekonomiku. Konference se zaměřila především na malé a střední podniky. Cílem bylo podpořit je v přípravě na nová pravidla v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost v květnu 2018. Mezi hlavními řečníky kromě koordinátora digitální agendy Ondřeje Malého vystoupila například komisařka Věra Jourová, zástupce velvyslance ČR při EU Jaroslav Zajíček, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů a členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. Účastníci, kteří sestávali z přibližně stovky zástupců převážně malých a středních podniků, obdrželi několik informačních materiálů, ze kterých mohou vycházet při přípravě na nařízení. Více o konferenci se dočtete zde: http://digiczech.eu/rok-do-gdpr-koordinator-digitalni-agendy-usporadal-konferenci-pro-male-a-stredni-podniky/.

V následujícím období budeme pokračovat v činnosti pracovní skupiny, o kterou je mezi zástupci firem a asociací velký zájem.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Pravidelně, cca jednou měsíčně, pořádáme setkání vždy na dopředu vybrané oblasti obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). Aktuálně máme naplánovány termíny do června roku 2017 s možností prodloužení. V rámci této platformy byl také konzultován návrh ePrivacy nařízení k soukromí v sektoru elektronických komunikací. Výstupy ze skupiny jsou využívány k přípravě na implementaci GDPR ve firemní praxi, v rámci expertních skupin Evropské komise či pro meziresortní koordinaci.