Stále více sdílíme informace online, a musíme je tedy chránit. Trend digitalizace naši účast v digitální realitě ještě umocňuje, i proto je ochrana informací, systémů a infrastruktury jedním ze stěžejních témat dnešní doby.

Kyberbezpečnost je téma, které nyní hýbe světem, týká nás všech a všech aspektů digitální ekonomiky. I když se tak na první pohled nezdá, je možná její nejdůležitější součástí a jejím základem. Hlavní snahou je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny, to se však neobejde bez dodržování základních bezpečnostních pravidel ze strany každého z nás. Kdo z nás však tato pravidla zná? Prioritou je tedy osvěta a zvyšování informovanosti o základních principech bezpečnosti v kyberprostoru mezi širokou veřejností a na druhou stranu budování bezpečnostních standardů pro systémy veřejné správy a dalších institucí. Stejně jako u e-skills je nutné se tyto dovednosti a bezpečnostní návyky naučit, proto se musí stát součástí výukových programů ve školách a studijních programech.

Každý z nás už má dnes zakoupené antivirové programy, které jsou naprosto běžnou součástí našeho prostředí. Stejně tak jako různé typy virů v digitálním prostředí, které je atakují. Jen viry se stávají čím dál víc sofistikovanějšími a jednotlivé útoky v kybernetickém prostoru jsou mohutnější. Česká republika patří mezi země, kde ke ztrátě dat kvůli počítačovým virům dochází v malé míře, jedna z celosvětově nejúspěšnějších antivirových virem pochází koneckonců z České republiky.

Odvětví kyberbezpečnosti je však mnohem širší, než jsou viry a ochrana proti nim. Mnohé z nich jsou nyní oblíbenými náměty akčních filmů, ať už se jedná o krádeže identit, špionáži či hackerských útocích. Ty  jsou reálnou hrozbou jak pro jednotlivce, tak pro firmy či stát. Stále větší množství informací sdílíme online a je nezbytně nutné je chránit. Každý z nás také zajisté dostal alespoň jednou email žádající o informace o našem bankovním účtu, kam by mohla být převedena výhra z nigerijské loterie či dědictví po dávno ztraceném příbuzném.

Přesto je zejména v kybernetickém prostředí stále potřeba mít na paměti, že vývoj jde rychle kupředu a ztráta dat, hackerský útok či zneužití a únik informací jsou všudypřítomné. Právě proto je důležitá osvěta a osvojení si základních bezpečnostních pravidel.

Jak chceme přispět ke kybernetické bezpečnosti?

Zařízení (%), která byla nakažena virem nebo jiným typem škodlivého software, což vedlo ke ztrátě informací nebo času

Zdroj: Evropská komise, digitální scoreboard, 2015

Kybernetická bezpečnost

Větší míra digitalizace přináší samozřejmě také potřebu vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Společně s Národním bezpečnostním úřadem a Ministerstvem vnitra jsme proškolili zaměstnance ÚV.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Proběhlý pilotní projekt na ÚV byl společně s NBÚ, MV a Institutem pro veřejnou správu vyhodnocen a nyní je připravován takový formát kurzu, který bychom chtěli rozšířit také na další ministerstva.

  • Termín: průběžně

Téma kybernetické bezpečnosti je pro další rozvoj digitalizace stěžejní. Je tedy třeba propagovat o tomto tématu informovat tak, aby se mu dostalo náležité pozornosti. Pomůžeme s propagací aktivit Národního bezpečnostního úřadu v oblasti kybernetické bezpečnosti prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Navázali jsme spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem. Průběžně vytipováváme různé zajímavé akce, úspěchy českých odborníků či články související s kybernetickou bezpečností a komunikujeme je prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek.