Pojmem start-up se označují nově vznikající projekty či firmy, často ještě ve fázi tvorby podnikatelského záměru.

Pro rozvoj digitální ekonomiky je důležitý taktéž rozvoj inovačního potenciálu, který Česká republika má. ČR se dlouhodobě snaží prostředí pro začínající podnikatele zjednodušovat a poskytovat služby, které zvýší jejich šanci na úspěch, ale tyto snahy mají stále své limity. Prostředí start-upů je velice dynamické a je třeba, aby stát dokázal reagovat i na specifické potřeby těchto začínajících subjektů. Musíme se více zaměřit na výměnu informací mezi státní správou a start-upovou komunitou, která se rychle vyvíjí a mění. Start-upisté mají často dojem, že podpora a zájem ze strany státu je minimální.

Chceme se tedy zapojit do aktivit, které povedou ke zlepšení komunikace mezi státem a samotnými start-upy, jelikož vnímáme, že české start-upy brzdí mnoho překážek, ať se jedná o administrativní náročnost, překážky ve vstupu na zahraniční trhy či nedostatky v elektronizaci veřejné správy či poradenských službách.

Výzvy, kterým start-upy nejvíce čelí

Startupy-obrazek

Zdroj: Aspen Institut, „České startupy 2016“. Dostupné na: http://www.aspeninstitutece.org/images_upload/files/Ceske_startupy_2016.pdf 

Start-upy

Po několika setkáních se zástupci start-upů, z nichž vyplynulo několik podnětů pro zkvalitnění podnikatelského prostředí v ČR, se koordinátor rozhodl poskytnout záštitu a aktivně se zapojit do do příprav vzniku projektu „ Tržiště pro start-upy a firmy“, jehož smyslem bude propojovat zástupce státní správy, start-upů, investorů a dalších zainteresovaných subjektů.

V jaké se nyní nacházíme fázi?
Dne 4. května 2017 proběhlo v prostorách Škoda Auto DigiLab první setkání Tržiště. Setkání zahájil koordinátor digitální agendy Ondřej Malý a ředitelka DigiLabu Jarmila Plachá. Celkem by se během roku 2017 měly uskutečnit 4 setkání v Praze, Brně a Ostravě (více informací na http://trziste.solidpixels.cz/)

Jako nezbytnou vnímáme podporu inovativních nápadů a kreativních lidí, a proto na základě požadavků ze strany start-upů iniciuje koordinátor diskusi se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest za účelem nalezení možných kroků vedoucích k dalšímu rozvoji inovačního ekosystému v ČR.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Na Úřadu vlády proběhlo v dubnu jednání mezi zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a zástupci Úřadu vlády. V rámci tohoto jednání byla domluvena další spolupráce v oblasti start-upů.