„Kam to zase klikáš?“ „Já nevím, to okno mi vyskočilo samo…“ Asi všichni známe situaci, kdy naše digitální znalosti přestávají stačit i na běžné užívání moderních technologií. Co bylo včera nejnovější a nejrychlejší, je dnes již druhořadým výrobkem, který byl nahrazen jinou novinkou. Vývoj jde rychle kupředu a naše znalosti je nutné neustále zdokonalovat.

Digitální technologie, od chytrých telefonů a tabletů až po chytré domy, se stávají součástí našeho každodenního života, ať už osobního nebo pracovního. V mnoha aspektech nám moderní technologie život zlehčují, neschopnost je ovládat se však naopak stává stále větší překážkou.

Nejvíce přizpůsobivá je v tomto ohledu mladší generace, které jsou nové technologie a jejich užívání vlastní. Absence digitálních dovedností, tzv. e-skills, však může stavět překážky v životě každému z nás. Schopnost pracovat s digitálním obsahem se stává nezbytnou, již nyní existují profese a pozice, které se bez digitálních dovedností neobejdou.

Pro všeobecný rozvoj digitálních dovedností ve společnosti a napříč generacemi je nezbytné, aby forma a způsob vzdělávání reflektovaly potřeby jednotlivých věkových skupin a profesí. Rozšíření základních digitálních dovedností bude do budoucna klíčové jak pro pohodlný život každého z nás, tak pro rozvoj naší ekonomiky a země. Digitální technologie budou hrát stále větší roli, již nyní se více než třetina všech pracujících v České republice při výkonu své práce neobejde bez počítače.

Jak ukazuje graf, Česká republika v digitálních dovednostech ve srovnání se zbytkem Evropské unie nijak nezaostává. Základní digitální dovednosti má 70 % občanů, v oblasti informací a komunikace dokonce přes 90 % občanů. Berme tyto údaje jako dobrou startovací pozici pro digitalizaci ekonomiky a další rozšíření e-skills, a to zejména mezi těmi, kterým nejsou digitální technologie vlastní.

Jaké jsou naše cíle v oblasti digitálního vzdělávání?

Česká republika

Digitální dovednosti

Údaje uvedené v procentech.
Pracovníci, kteří používají počítač
0
Jedinci se základními nebo mírně pokročilými digitálními dovednostmi
0
Jedinci se základními nebo mírně pokročilými digitálními dovednostmi - zaměstnaní, nezaměstnaní (z % jedinců)
0
Základní nebo mírně pokročilé digitální dovednosti - oblast informací
0
Základní nebo mírně pokročilé digitální dovednosti - oblast komunikace
0
Základní nebo mírně pokročilé digitální dovednosti - oblast řešení problémů
0
Základní nebo mírně pokročilé digitální dovednosti - software pro změnu obsahu
0

Zdroj: Evropská komise, digitální scoreboard, 2015

Jaké jsou naše cíle v oblasti digitálního vzdělávání?

Po té, co došlo k oficiálnímu ustavení Koalice, platforma rozbíhá svou činnost. Podrobnosti se můžete dozvědět na www.digikoalice.cz nebo na https://twitter.com/DigiKoalice.
V jaké se nyní nacházíme fázi?
Pravidelně se konají panelové diskuse a setkání koordinační skupiny složené z 32 statutárních členů. V první polovině roku 2017 proběhl v rámci DigiKoalice workshop, který se věnoval identifikaci a posouzení potřebných digitálních dovedností žáků ukončujících základní školu. Setkání v červnu bude klást důraz na cíle DigiKoalice pro druhé pololetí roku a zároveň představí Strategii digitálního vzdělávání a Strategii digitální gramotnosti jako důležité milníky Aliance Společnost 4.0.

S narůstajícími požadavky na digitální dovednosti se množí projekty a kurzy, které lidem nabízí rozmanité formy vzdělávání v této oblasti. Chceme přispět ke zpřehlednění nabízených kurzů, tak aby byla orientace v nich pro zájemce snazší. Vytyčili jsme si tedy úkol zmapovat projekty zaměřené na prohlubování digitálních schopností různých sociálních skupin (např. studentů, učitelů, seniorů, podnikatelů atd.) a následně přehled zveřejnit na těchto webových stránkách.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

V současné chvíli je vytvářen pracovní přehled online projektů, které jsou zaměřeny na digitální vzdělávání. V souvislosti s tím jsou připravovány kategorie, na které bude mapování zaměřeno. Chystáme se oslovit ministerstva a krajské úřady o spolupráci při sběru dat.