Když jste se před patnácti dvaceti lety zeptal průměrného českého muže, co bude dělat v sobotu, řekl otráveně: „Jdeme s manželkou na nákupy.“ Když se zeptáte dnes, odpověď bude dost pravděpodobně: „Jdu na tenis, pak na oběd s rodinou, akorát ve tři musíme být doma, přivezou nám nákup na příští týden a dětem oblečení a ten nový mobil, co jsem si včera objednal.“

Češi jsou mezi Evropany v elektronickém obchodování přeborníci, což potvrzují i naše umístění v žebříčku využívání e-commerce. Nakupování zboží a služeb na internetu se stává stále běžnějším a významnějším způsobem obchodování. Stále zde však existuje potenciál, který nejsme nyní schopni využít. Ve velké míře využíváme nakupování v e-shopech v rámci republiky, pokud jde o nákupy přes hranice, brzdí nás jak ceny doručení zásilky (přestože se často jedná o kratší vzdálenost než v rámci jednoho státu), uvedení jiných cen pro různé regiony či samotná neochota podnikatelů nabízet své služby a zboží v České republice.

Toto téma je jednou z priorit i pro Evropskou komisi a Česká republika aktivně usiluje o narovnání podmínek pro všechny koncové zákazníky i podnikatele v EU. Pokud jsme na jednom trhu, měli bychom mít všichni stejné podmínky a přístup ke stejným službám za stejnou cenu. Jedním z nejviditelnějších případů je geoblocking. Některým čtenářům se už určitě stalo, že si koupili letenku nebo rezervovali hotel, a následně se od svých zahraničních přátel dozvěděli, že oni si pořídili úplně to samé od stejného prodejce a ve stejný čas, ale levněji. Důvodem toho je, že vám obchodník nabídne jinou cenu jen na základě toho, kde se zrovna nacházíte. A když si chcete nakoupit ze zahraniční mutace stránek, kde je cena levnější, prodejce vám k ní nepovolí přístup. Právě tomu se říká geo- blocking neboli zeměpisné blokování. I to by se v budoucnu mělo změnit.

Jak chceme napomáhat rozvoji online nakupování?

Celkový prodej prostřednictvím elektronického obchodování podniků jako procento z celkového obratu

Zdroj: Evropská komise, digitální scoreboard, 2015

Jak chceme napomáhat rozvoji online nakupování?

Termín: 1Q 2017

Velmi důležitou součástí tvorby pozic ČR vůči jednotlivým unijním návrhům je jejich konzultace s nevládním sektorem. Nová pravidla, která se nyní tvoří v EU pro online obchodování, by proto měla být důkladně konzultována s těmi, kteří je reálně budou naplňovat. Chceme proto vytvořit přehled všech relevantních subjektů, kteří jsou v oblasti e-commerce v ČR aktivní a nastavit s nimi funkční způsob komunikace.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Identifikovali jsme potenciální partnery na poli českého e-commerce a dotázali se, zda se chtějí dialogu se státní správou účastnit. Od drtivé většiny jsme získali pozitivní reakci. Ve spolupráci s Asociací pro elektronickou komerci (APEK) jsme založili diskuzní platformu Úřadu vlády k bariérám a výzvám českého e-commerce. Proběhlo její první jednání, které se kromě jiného zaměřilo na expanzi českých e-shopů do zahraničí. Další jednání je plánováno na konec června.

Termín: průběžně

Oblastí, které se pojí s elektronickým obchodem, je celá řada. Od ochrany spotřebitele, doručování balíků, plateb online až po např. autorská práva či elektronickou identifikaci. Tato témata spadají na národní úrovni do kompetencí různých ministerstev. V případě potřeby budeme využívat naši koordinační roli pro slaďování stanovisek jednotlivých úřadů.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

V květnu 2016 vydala Evropská komise balíček návrhů na podporu e-commerce, součástí je také zastřešující sdělení, které vysvětluje provázanost mezi jednotlivými návrhy a celkový cíl této iniciativy. Rámcovou pozici ČR k tomuto horizontálnímu sdělení jsme koordinovali s resorty a následně jsme ji společně prezentovali ve Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Projednávání jednotlivých legislativních návrhů z balíčku dále pokračuje. Podílíme se na přípravě instrukcí a mandátů na různé formáty jednání Rady EU a příslušných pracovních skupin.